Våra öppettider

Smedby Hage har öppet mellan kl. 06.30-18.30. Personalscheman utformas och anpassas efter familjernas behov för att säkerställa en god personaltäthet i förhållande till antal barn under olika tider på dagen.

Sommar

Under sommarveckorna samarbetar vi med Norlandia Förskolor Visselpipan och verksamheten är förlagd till den verksamheten. Vårdnadshavare får information i god tid för vad som gäller.

Planeringsdagar

Smedby Hage har fyra planeringsdagar per år. Vårdnadshavare som är i behov av tillsyn dessa dagar, kontakta rektor.